Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Aalten

aantal stemgerechtigden: 21.930
opkomst: 59,7 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Aalten

PARTIJ GR2022 GR2018
CDA

3.786
29,0

7
3.536
28,1

6
GEMBEL

2.529
19,4

4
3.063
24,3

5
BBBHMV

2.343
18,0

4
  0
0,0

0
PROGPART

1.596
12,2

2
1.658
13,2

3
VVD

1.086
8,3

2
1.543
12,2

3
D66

1.020
7,8

1
1.186
9,4

2
CU

685
5,3

1
939
7,5

1
OVERIG

0
0,0

0
  678
5,4

1

Andere uitslagen
provincie Gelderland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.