Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Albrandswaard

aantal stemgerechtigden: 20.246
opkomst: 49,3 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Albrandswaard

PARTIJ GR2022 GR2018
ECHTALBR

2.480
25,0

6
1.886
17,9

4
VVD

2.028
20,4

4
2.222
21,1

5
STEMLOK

1.455
14,7

3
1.394
13,2

3
GLPVDA

1.361
13,7

3
1.381
13,1

2
CDA

1.271
12,8

3
1.168
11,1

2
LEEFBAAR

684
6,9

1
1.377
13,1

3
NWEALBRP

643
6,5

1
524
5,0

1
OVERIG

0
0,0

0
  570
5,4

1

Andere uitslagen
provincie Zuid-Holland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.