Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Bergen (Noord-Holland)

aantal stemgerechtigden: 25.223
opkomst: 61,7 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Bergen (Noord-Holland)

PARTIJ GR2022 GR2018
ONSDORP

3.501
22,6

5
  0
0,0

0
KIESKOL

2.636
17,0

4
3.200
20,2

5
CDA

2.430
15,7

3
1.794
11,3

2
GL

2.100
13,6

3
2.849
17,9

4
VVD

1.922
12,4

3
2.454
15,5

3
D66

1.381
8,9

2
1.514
9,5

2
PVDA

1.268
8,2

1
1.147
7,2

1
JEZUSLFT

252
1,6

0
  0
0,0

0
OVERIG

0
0,0

0
  2.918
18,4

4

Andere uitslagen
provincie Noord-Holland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.