Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Boekel

aantal stemgerechtigden: 8.864
opkomst: 53,9 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Boekel

PARTIJ GR2022 GR2018
DOP

1.533
32,3

5
931
19,4

3
CDA

1.410
29,7

4
2.344
48,9

7
GEMBEL

1.333
28,1

4
1.183
24,7

4
VVD

464
9,8

2
335
7,0

1

Andere uitslagen
provincie Noord-Brabant


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.