Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Bunnik

aantal stemgerechtigden: 12.100
opkomst: 66,6 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Bunnik

PARTIJ GR2022 GR2018
PERSP21

2.923
36,5

6
3.502
45,3

8
CDA

2.053
25,6

5
2.247
29,0

5
VVD

1.547
19,3

3
  0
0,0

0
D66

1.494
18,6

3
  0
0,0

0
OVERIG

0
0,0

0
  1.987
25,7

4

Andere uitslagen
provincie Utrecht


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.