Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Cranendonck

aantal stemgerechtigden: 16.841
opkomst: 54,6 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Cranendonck

PARTIJ GR2022 GR2018
ELAN

3.234
35,3

7
1.913
21,6

4
CDA

2.083
22,7

5
2.441
27,6

6
CRANACT

1.457
15,9

3
1.172
13,3

2
PRO6

1.245
13,6

2
2.239
25,3

5
VVD

1.035
11,3

2
1.074
12,2

2
BLANCO6

103
1,1

0
  0
0,0

0

Andere uitslagen
provincie Noord-Brabant


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.