Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente De Bilt

aantal stemgerechtigden: 34.015
opkomst: 63,6 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente De Bilt

PARTIJ GR2022 GR2018
GL

4.734
21,9

7
3.047
13,8

4
D66

2.811
13,0

4
3.003
13,6

4
VVD

2.696
12,5

3
3.457
15,7

5
FORZADB

2.635
12,2

3
1.789
8,1

2
BETERBEL

2.469
11,4

3
3.758
17,1

4
PVDA

1.542
7,1

2
1.616
7,3

2
CDA

1.459
6,8

2
2.353
10,7

3
SGP

1.187
5,5

1
1.143
5,2

1
CU

1.030
4,8

1
815
3,7

1
SP

1.011
4,7

1
1.042
4,7

1

Andere uitslagen
provincie Utrecht


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.