Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Dongen

aantal stemgerechtigden: 21.600
opkomst: 44,9 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Dongen

PARTIJ GR2022 GR2018
VOLKSPAR

3.058
31,9

7
3.025
29,2

7
CDA

2.525
26,4

6
1.575
15,2

3
D66

1.764
18,4

4
1.413
13,6

3
VVD

1.133
11,8

2
1.561
15,1

3
OUDEREN

1.100
11,5

2
819
7,9

2
OVERIG

0
0,0

0
  1.973
19,0

3

Andere uitslagen
provincie Noord-Brabant


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.