Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Ede

aantal stemgerechtigden: 93.255
opkomst: 58,7 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Ede

PARTIJ GR2022 GR2018
SGP

8.923
16,3

7
8.626
15,9

7
CU

7.753
14,2

6
8.073
14,9

6
GEMBEL

7.087
13,0

5
7.075
13,1

5
D66

5.168
9,5

4
3.656
6,8

3
CDA

4.834
8,9

4
7.421
13,7

6
BURGBEL

4.710
8,6

3
3.299
6,1

2
GL

4.224
7,7

3
5.221
9,6

4
VVD

3.443
6,3

2
5.233
9,7

4
PVDA

2.669
4,9

2
2.316
4,3

1
MEMILIEU

1.719
3,1

1
  0
0,0

0
DEMOCEDE

1.453
2,7

1
1.511
2,8

1
FVD

1.205
2,2

1
  0
0,0

0
BVNL

812
1,5

0
  0
0,0

0
GBP

580
1,1

0
530
1,0

0
OVERIG

0
0,0

0
  1.167
2,2

0

Andere uitslagen
provincie Gelderland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.