Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Elburg

aantal stemgerechtigden: 18.425
opkomst: 66,5 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Elburg

PARTIJ GR2022 GR2018
ALGBEL

2.430
19,9

4
2.292
19,5

4
CU

2.240
18,3

4
2.586
22,0

5
LEV

2.081
17,0

3
  0
0,0

0
EBPVDA

1.760
14,4

3
1.768
15,0

3
SGP

1.646
13,5

2
1.702
14,5

3
CDA

1.290
10,6

2
1.482
12,6

2
VVD

773
6,3

1
1.528
13,0

2
OVERIG

0
0,0

0
  398
3,4

0

Andere uitslagen
provincie Gelderland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.