Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Ermelo

aantal stemgerechtigden: 21.919
opkomst: 60,8 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Ermelo

PARTIJ GR2022 GR2018
CDA

2.939
22,1

5
3.262
23,9

6
1ERMELO

2.776
20,9

5
  0
0,0

0
CU

1.955
14,7

3
2.199
16,1

4
PROGERM

1.878
14,1

3
2.395
17,5

4
SGP

1.570
11,8

2
1.604
11,8

2
VVD

1.353
10,2

2
1.504
11,0

2
BURGBEL

803
6,0

1
2.006
14,7

3
OVERIG

0
0,0

0
  677
5,0

0

Andere uitslagen
provincie Gelderland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.