Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Goeree-Overflakkee

aantal stemgerechtigden: 41.083
opkomst: 64,0 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Goeree-Overflakkee

PARTIJ GR2022 GR2018
VITALEK

5.378
20,5

7
5.463
20,7

6
SGP

5.258
20,1

7
5.581
21,1

7
CDA

4.746
18,1

6
3.565
13,5

4
GJZWERUS

3.188
12,2

4
  0
0,0

0
VVD

2.247
8,6

2
2.891
10,9

3
CU

2.091
8,0

2
2.490
9,4

3
PVDA

1.965
7,5

2
2.693
10,2

3
D66

845
3,2

1
  0
0,0

0
PVDJONG

505
1,9

0
  0
0,0

0
OVERIG

0
0,0

0
  3.758
14,2

3

Andere uitslagen
provincie Zuid-Holland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.