Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Koggenland

aantal stemgerechtigden: 18.400
opkomst: 55,0 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Koggenland

PARTIJ GR2022 GR2018
VVD

3.171
31,6

6
2.832
27,3

6
GBK

2.611
26,0

5
1.590
15,3

3
CDA

2.320
23,1

5
2.751
26,5

5
PVDAGL

1.208
12,0

2
1.461
14,1

3
D66

715
7,1

1
  0
0,0

0
OVERIG

0
0,0

0
  1.747
16,8

2

Andere uitslagen
provincie Noord-Holland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.