Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Laarbeek

aantal stemgerechtigden: 18.656
opkomst: 48,9 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Laarbeek

PARTIJ GR2022 GR2018
PNL

2.884
31,8

6
4.120
42,2

9
WERKGR

1.815
20,0

4
2.020
20,7

4
ALGBEL

1.691
18,7

4
1.668
17,1

3
CDA

987
10,9

2
1.098
11,3

2
OUDERHRT

917
10,1

2
  0
0,0

0
PVDA

762
8,4

1
568
5,8

1
OVERIG

0
0,0

0
  285
2,9

0

Andere uitslagen
provincie Noord-Brabant


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.