Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Leiden

aantal stemgerechtigden: 103.198
opkomst: 53,6 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Leiden

PARTIJ GR2022 GR2018
GL

12.517
22,8

10
10.654
18,8

8
D66

8.650
15,7

6
12.451
21,9

9
VVD

6.365
11,6

5
7.914
13,9

6
PVDA

5.540
10,1

4
6.245
11,0

4
PVDD

4.945
9,0

4
4.388
7,7

3
PARSLEUT

4.308
7,8

3
3.276
5,8

2
SVL

3.119
5,7

2
  0
0,0

0
CDA

3.097
5,6

2
5.093
9,0

3
SP

2.867
5,2

2
4.335
7,6

3
CU

2.026
3,7

1
2.388
4,2

1
KLIMANU

1.062
1,9

0
  0
0,0

0
LPARTICI

491
0,9

0
  0
0,0

0

Andere uitslagen
provincie Zuid-Holland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.