Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Moerdijk

aantal stemgerechtigden: 30.600
opkomst: 46,8 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Moerdijk

PARTIJ GR2022 GR2018
ONAFH

4.130
29,0

8
3.468
23,3

6
VVD

2.294
16,1

4
2.881
19,4

5
MOELOKAL

1.845
12,9

3
2.104
14,1

4
BURGBEL

1.543
10,8

3
699
4,7

1
CDA

1.491
10,5

3
2.105
14,2

4
PVDA

1.379
9,7

2
1.178
7,9

2
CU

851
6,0

1
829
5,6

1
D66

715
5,0

1
658
4,4

1
OVERIG

0
0,0

0
  949
6,4

1

Andere uitslagen
provincie Noord-Brabant


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.