Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Neder-Betuwe

aantal stemgerechtigden: 18.777
opkomst: 62,7 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Neder-Betuwe

PARTIJ GR2022 GR2018
SGP

4.905
41,8

9
4.369
37,4

8
PVDA

1.606
13,7

3
2.021
17,3

3
GEMBEL

1.275
10,9

2
1.695
14,5

3
CDA

1.270
10,8

2
1.498
12,8

2
VVD

1.025
8,7

1
1.168
10,0

2
VOORNB

964
8,2

1
  0
0,0

0
CU

695
5,9

1
927
7,9

1

Andere uitslagen
provincie Gelderland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.