Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Nijmegen

aantal stemgerechtigden: 147.174
opkomst: 54,1 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Nijmegen

PARTIJ GR2022 GR2018
GL

16.138
20,4

9
20.149
24,8

11
STADSPAR

12.869
16,2

7
6.355
7,8

3
D66

10.659
13,4

6
12.045
14,8

6
PVDA

8.323
10,5

4
5.747
7,1

3
PVDD

7.720
9,7

4
3.694
4,5

2
SP

7.046
8,9

3
10.865
13,4

5
VVD

6.184
7,8

3
8.407
10,3

4
CDA

3.561
4,5

2
4.094
5,0

2
GEWNIJM

2.714
3,4

1
4.660
5,7

2
FVD

1.597
2,0

0
  0
0,0

0
50PLUS

926
1,2

0
3.001
3,7

1
DENK

726
0,9

0
  0
0,0

0
PIRATEN

634
0,8

0
  0
0,0

0
BLANCO

155
0,2

0
  0
0,0

0
OVERIG

0
0,0

0
  2.323
2,9

0

Andere uitslagen
provincie Gelderland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.