Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Oudewater

aantal stemgerechtigden: 8.114
opkomst: 62,1 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Oudewater

PARTIJ GR2022 GR2018
CDA

1.384
27,7

4
2.056
39,5

6
VVD

1.330
26,6

4
  0
0,0

0
ONAFH

1.074
21,5

3
1.073
20,6

3
PROGOUDE

650
13,0

2
  0
0,0

0
CUSGP

565
11,3

2
578
11,1

2
OVERIG

0
0,0

0
  1.504
28,9

4

Andere uitslagen
provincie Utrecht


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.