Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Renswoude

aantal stemgerechtigden: 4.200
opkomst: 70,9 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Renswoude

PARTIJ GR2022 GR2018
DORPSBEL

878
29,6

3
340
12,1

2
SGP

755
25,4

3
558
19,8

2
VVD

560
18,9

2
591
21,0

2
CU

450
15,2

2
1.013
35,9

4
CDA

326
11,0

1
319
11,3

1

Andere uitslagen
provincie Utrecht


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.