Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Rhenen

aantal stemgerechtigden: 15.911
opkomst: 59,9 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Rhenen

PARTIJ GR2022 GR2018
SGP

2.179
22,9

5
1.926
20,4

3
VVD

1.454
15,3

3
1.627
17,2

3
RHENBEL

1.397
14,7

3
990
10,5

2
PROGGL

1.136
12,0

3
1.375
14,5

3
D66

1.134
11,9

2
975
10,3

2
CU

721
7,6

1
1.049
11,1

2
CDA

607
6,4

1
813
8,6

1
PVDA

515
5,4

1
422
4,5

1
TROTSNL

363
3,8

0
177
1,9

0
OVERIG

0
0,0

0
  106
1,1

0

Andere uitslagen
provincie Utrecht


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.