Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Ridderkerk

aantal stemgerechtigden: 37.883
opkomst: 49,7 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Ridderkerk

PARTIJ GR2022 GR2018
18PLUS

4.205
22,4

7
3.381
16,8

5
SGP

2.967
15,8

5
2.826
14,0

4
PVDAGL

2.689
14,3

4
  0
0,0

0
LEEFBAAR

1.985
10,6

3
1.796
8,9

3
CU

1.863
9,9

3
1.766
8,8

2
EVR

1.571
8,4

2
2.667
13,2

4
CDA

1.356
7,2

2
1.836
9,1

3
VVD

1.154
6,1

2
1.273
6,3

2
BURGOP1

1.001
5,3

1
864
4,3

1
OVERIG

0
0,0

0
  3.743
18,6

5

Andere uitslagen
provincie Zuid-Holland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.