Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Scherpenzeel

aantal stemgerechtigden: 7.921
opkomst: 68,7 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Scherpenzeel

PARTIJ GR2022 GR2018
GEMBEL

1.894
35,0

5
2.054
37,8

5
SGP

1.394
25,7

4
1.193
22,0

3
CDA

862
15,9

3
732
13,5

2
VVD

830
15,3

2
  0
0,0

0
DEMOSCH

436
8,1

1
680
12,5

1
OVERIG

0
0,0

0
  768
14,2

2

Andere uitslagen
provincie Gelderland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.