Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Texel

aantal stemgerechtigden: 11.442
opkomst: 65,5 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Texel

PARTIJ GR2022 GR2018
TEXBEL

1.554
20,9

3
2.060
27,8

4
PVDA

1.449
19,5

3
1.117
15,0

2
GL

1.276
17,2

3
882
11,9

2
VVD

1.259
17,0

2
1.221
16,5

3
CDA

797
10,7

2
663
8,9

2
BLANCO7

707
9,5

1
  0
0,0

0
D66

381
5,1

1
619
8,3

1
OVERIG

0
0,0

0
  860
11,6

1

Andere uitslagen
provincie Noord-Holland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.