Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Uithoorn

aantal stemgerechtigden: 23.930
opkomst: 46,7 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Uithoorn

PARTIJ GR2022 GR2018
GEMBEL

3.396
30,7

8
2.681
23,4

5
DUS

2.847
25,7

6
2.301
20,0

4
VVD

1.941
17,5

4
2.528
22,0

5
CDA

1.041
9,4

2
1.141
9,9

2
PVDA

1.017
9,2

2
854
7,4

1
GROENUIT

834
7,5

1
477
4,2

1
OVERIG

0
0,0

0
  1.498
13,0

3

Andere uitslagen
provincie Noord-Holland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.