Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Vijfheerenlanden

aantal stemgerechtigden: 46.194
opkomst: 52,6 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Vijfheerenlanden

PARTIJ GR2022 GR2018
VHLLOK

5.183
21,5

7
3.049
15,2

5
CDA

4.582
19,0

6
4.045
20,2

7
SGP

3.226
13,4

4
3.426
17,1

5
VVD

3.127
12,9

4
2.266
11,3

3
CU

2.643
10,9

4
2.345
11,7

4
D66

2.346
9,7

3
2.239
11,2

3
PVDA

1.872
7,7

2
1.742
8,7

3
GL

1.182
4,9

1
884
4,4

1

Andere uitslagen
provincie Utrecht


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.