Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Voorst

aantal stemgerechtigden: 20.089
opkomst: 59,8 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Voorst

PARTIJ GR2022 GR2018
GEMBEL

3.132
26,2

5
4.695
40,0

9
CDA

2.006
16,8

3
1.494
12,7

2
VVDLIB

2.001
16,7

3
2.225
19,0

4
LIJSTAJ

1.906
15,9

3
650
5,5

1
PVDAGL

1.812
15,2

3
1.469
12,5

2
D66

572
4,8

1
784
6,7

1
SGP

530
4,4

1
409
3,5

0

Andere uitslagen
provincie Gelderland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.