Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente West Maas en Waal

aantal stemgerechtigden: 16.202
opkomst: 58,0 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente West Maas en Waal

PARTIJ GR2022 GR2018
PARBENL

1.894
20,3

3
1.780
18,0

3
FDDREUME

1.372
14,7

3
1.514
15,3

3
VVD

1.343
14,4

2
1.601
16,2

3
FDMAASDO

1.156
12,4

2
1.008
10,2

2
SOCMENW

1.000
10,7

2
733
7,4

1
CDA

972
10,4

2
753
7,6

1
FDWAMEL

940
10,1

2
816
8,3

1
FDBOVENL

670
7,2

1
695
7,0

1
OVERIG

0
0,0

0
  964
9,8

2

Andere uitslagen
provincie Gelderland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.