Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Wijchen

aantal stemgerechtigden: 33.586
opkomst: 53,4 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Wijchen

PARTIJ GR2022 GR2018
KERNWIJC

6.335
35,5

10
7.673
41,6

12
CDA

3.141
17,6

5
2.606
14,1

4
VVD

2.228
12,5

3
2.259
12,3

3
WIJCHLOK

1.761
9,9

3
1.513
8,2

2
PVDA

1.657
9,3

2
1.861
10,1

3
GL

1.496
8,4

2
  0
0,0

0
D66

1.237
6,9

2
1.283
7,0

2
OVERIG

0
0,0

0
  1.240
6,7

1

Andere uitslagen
provincie Gelderland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.